Rieux jako lekarz – portret i ocena postaci

Ostatnim utworem, do którego chciałbym się odwołać, jest „Dżuma” Alberta Camusa. Głównym bohaterem jest doktor Rieux pełniący również funkcję narratora spisującego na papierze wydarzenia mające miejsce w opanowanym przez epidemię Oranie. Bernard, bo tak ma na imię, od początku dzielnie walczy z zarazą. Podejmuje wysiłek, aby sprzeniewierzyć się dramatycznym zrządzeniom losu, które skazują miliony niewinnych ludzi na śmierć.

Znamiennym jest fakt, że swoje bohaterskie działania uważa za powinność zawodową i nie widzi w nich nic nadzwyczajnego. Jego postawa skłania innych ludzi do refleksji, a w konsekwencji także do zmiany postawy i aktywnej walki z losem, czyli ze śmiercionośną dżumą. Świadczy o tym przykład Ramberta, który pod wpływem Bernarda przechodzi pozytywną metamorfozę.

Doktor Rieux jest świadomy, że nie uda mu się wygrać z epidemią, lecz mimo to pojedynek z nią uważa za swój obowiązek. Istotnym jest również fakt, że nie ocenia innych ludzi i nie wymaga, aby podjęli walkę razem z nim. Rieux to empatyczny, cechująca się humanizmem i oddaniem lekarz, który nigdy się nie poddaje. Swoją odwagą, bezinteresownością i poświęceniem zaraża innych, co jest niewątpliwą zasługą.

Doktor Bernard, podejmując walkę z okrutnym losem symbolizowanym przez dżumę, jest z góry skazany na porażkę, lecz mimo to zasługuje na wielkie słowa uznania. Wykazuje się ogromną odwagą, determinacją i poświęceniem, robiąc wszystko, co się tylko da, aby przezwyciężyć zło.

Ujmując działania Rieuxa jednostkowo, można powiedzieć, że jest fenomenem, który uratował wiele istnień, lecz mimo to on sam i kilku mu podobnych to za mało, aby przezwyciężyć tak tragiczne fatum, jakim jest dżuma. W „Dżumie” ponownie mamy zatem do czynienia z pozytywnym wizerunkiem lekarza, który traktuje swój zawód jako misję. Jego funkcja to symbolizowanie humanitarnej postawy polegającej na sprzeciwieniu się złu uosabianemu przez śmiercionośną dżumę.

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *